Sprekende cijfers

In 2017 is het opnamevolume met een tiende gestegen, daarbij is ook een toenemend belang van grote metrages te zien. Net na de crisis werden vooral kleine panden snel verhandeld. Dit komt omdat vooral startups op zoek waren naar passende ruimte. Inmiddels wordt ook de dynamiek onder grote panden steeds groter. De goede economie zorgt ervoor dat bedrijven willen verhuizen of uitbreiden, waardoor de huidige huisvesting vaak niet meer voldoet. Opvallend is dat dit vooral te zien is buiten de vier grote steden, wat vóór de crisis heel anders was. Het beschikbare aanbod daarentegen is in 2017 met 15% afgenomen. Deze schaarste is vooral in Amsterdam in de grote metrages op te merken.

Ook Rick van Zwet merkt op dat de polarisatie in 2018 doorzet. Hij noemt de markt een markt met meerdere snelheden en verdeelt het als volgt:
Koplopers: Amsterdam, Utrecht en Zaanstad|
Sterk herstellende regio’s: Amersfoort, Den Bosch en Enschede
Achterblijvende regio’s: Assen, Hengelo, Almere

Opvallend is dat de huurprijzen al een aantal jaar stabiel zijn. In 2017 is de mediane huurprijs van €115 per m2 licht toegenomen naar €117 per m2 per jaar. Op lokaal niveau kunnen deze prijzen echter significant hoger zijn, met de Zuidas als bovenkant. Hier zijn de huurprijzen tussen de €350 en €450 per m2. Verwacht wordt dat de investeringen voor een verplicht energielabel C invloed zullen hebben op de huurprijzen. De naar de huurder doorberekende kosten zullen in de segmenten met lagere huren en vaak ook slechtere labels tot procentueel sterkere huurverhogingen leiden.

Transformaties in de woningmarkt

Ondanks het feit dat de druk vanuit de woningmarkt in 2017 alleen maar toenam, heeft vorig jaar slechts 66% van het transformatievolume een woonbestemming gekregen. Rick van Zwet wijt dit aan het feit dat de leegstaande kantoren op geschikte woonlocaties veelal al getransformeerd zijn. Hierdoor lenen steeds minder panden zich voor een woonfunctie. Dynamis durft daarom te stellen dat de recordjaren qua transformaties ten einde zijn.

Verwachtingen kantorenmarkt

Verwacht wordt dat in 2018 de werkgelegenheid nog meer zal toenemen, waardoor ook de vraag naar kantoorruimte groter wordt. Vooral community kantoorruimte zal hier een bepalende factor in worden. Dit wordt echter gecompenseerd door het feit dat werknemers steeds minder vierkante meters nodig hebben. Het is daardoor nog onbekend hoeveel kantoorruimte er daadwerkelijk nodig is. Wat zeker is, is dat we veel meer ruimte nodig hebben om aan de vraag te kunnen voldoen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *